Du är här: Start>Hälsorisker

En man och en kvinna som sitter tätt intill varandra på en träbank och lutar sig mot varandra. 

Hälsorisker

Hälsorisker är olika saker som påverkar din hälsa negativt. Här nämner vi alkohol, tobak och narkotika.

Alkohol, tobak och narkotika

Alkohol, tobak, narkotika och andra beroendeframkallande medel påverkar din hälsa. Tobak är den enskilda faktor som ligger bakom flest sjukdomsfall i Sverige. Alkoholen är, till skillnad från narkotikan, tillåten i vårt samhälle. Men det betyder inte att den är ofarlig.

Alkoholmissbruk leder precis som narkotikamissbruk till fysiska och psykiska skador. Om du känner minsta oro för ditt eget droganvändande eller är orolig för någon i din närhet bör du söka stöd. Var rädd om dig!

Våga söka stöd

Under Bra länkar till höger hittar du webbplatser med information och kontaktvägar.